г. Минск, ул. Чайковского, 7
» » Сборники 2021

Русский язык. Репетиционное тестирование – 2021

 

Русский язык. Репетиционное тестирование – 2021 / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2021. — 56 с., [2] л. цв. ил.
ISBN 978-985-24-0258-3.
Сборник содержит тестовые задания по русскому языку, предложенные абитуриентам при проведении I и II этапов репетиционного тестирования 2020/21 учебного года. Ко всем заданиям даны
ответы и комментарии по их выполнению. В издание включены образцы бланков ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок
при оформлении ответов на тестировании.
Тестовые задания репетиционного тестирования соответствуют требованиям Спецификации
тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2021 г.
Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 г., а также учителям и преподавателям.

Беларуская мова. Рэпетыцыйнае тэсцiраванне – 2021

 

Беларуская мова. Рэпетыцыйнае тэсцiраванне – 2021 / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск : Новое знание, 2021. — 56 с., [2] арк. каляр. іл.
ISBN 978-985-24-0259-0.
Зборнік змяшчае тэставыя заданні па беларускай мове, прапанаваныя абітурыентам пры правядзенні I i II этапаў рэпетыцыйнага тэсціравання 2020/21 навучальнага года. Да ўсіх заданняў дадзены
адказы і каментарыi па iх выкананнi. У выданне ўключаны ўзоры бланкаў адказаў, выкарыстанне якіх
дапаможа набыць навыкі запаўнення бланка і пазбегнуць тэхнічных памылак пры афармленні адказаў
на тэсціраванні.
Тэставыя заданні рэпетыцыйнага тэсціравання адпавядаюць патрабаванням Спецыфікацыі тэстаў
па вучэбных прадметах для правядзення цэнтралізаванага тэсціравання ў 2021 г.
Рэкамендуецца вучням старшых класаў, абітурыентам для самастойнай падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання 2021 г., а таксама настаўнікам і выкладчыкам.

Физика. Репетиционное тестирование – 2021

 

Физика. Репетиционное тестирование – 2021 / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2021. — 32 с., [2] л. цв. ил.
ISBN 978-985-24-0262-0.
Сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам при проведении
II этапа репетиционного тестирования 2020/21 учебного года. Ко всем заданиям даны ответы и комментарии по их выполнению. В издание включены образцы бланка ответов, использование которых
поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении
ответов на тестировании.
Тестовые задания репетиционного тестирования соответствуют требованиям Спецификации
тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2021 г.
Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 г., а также учителям и преподавателям.

Математика. Репетиционное тестирование – 2021

 

Математика. Репетиционное тестирование – 2021 / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2021. — 36 с., [2] л. цв. ил.
ISBN 978-985-24-0260-6.
Сборник содержит тестовые задания по математике, предложенные абитуриентам при проведении II этапа репетиционного тестирования 2020/21 учебного года. Ко всем заданиям даны ответы
и комментарии по их выполнению. В издание включены образцы бланка ответов, использование
которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при
оформлении ответов на тестировании.
Тестовые задания репетиционного тестирования соответствуют требованиям Спецификации
тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2021 г.
Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 г., а также учителям и преподавателям.

Химия. Репетиционное тестирование – 2021

 

Химия. Репетиционное тестирование – 2021 / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2021. — 36 с., [2] л. цв. ил.
ISBN 978-985-24-0261-3.
Сборник содержит тестовые задания по химии, предложенные абитуриентам при проведении
II этапа репетиционного тестирования 2020/21 учебного года. Ко всем заданиям даны ответы и комментарии по их выполнению. В издание включены образцы бланка ответов, использование которых
поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении
ответов на тестировании.
Тестовые задания репетиционного тестирования соответствуют требованиям Спецификации
тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2021 г.
Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 г., а также учителям и преподавателям.

Биология. Репетиционное тестирование – 2021

 

Биология. Репетиционное тестирование – 2021 / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2021. — 31 с., [2] л. цв. ил.
ISBN 978-985-24-0263-7.
Сборник содержит тестовые задания по биологии, предложенные абитуриентам при проведении
II этапа репетиционного тестирования 2020/21 учебного года. Ко всем заданиям даны ответы и комментарии по их выполнению. В издание включены образцы бланка ответов, использование которых
поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении
ответов на тестировании.
Тестовые задания репетиционного тестирования соответствуют требованиям Спецификации
тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2021 г.
Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 г., а также учителям и преподавателям.

Английский язык. Репетиционное тестирование – 2021

 

Английский язык. Репетиционное тестирование – 2021 / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2021. — 24 с., [2] л. цв. ил.
ISBN 978-985-24-0264-4.
Сборник содержит тестовые задания по английскому языку, предложенные абитуриентам при
проведении II этапа репетиционного тестирования 2020/21 учебного года. Ко всем заданиям даны
ответы и комментарии по их выполнению. В издание включены образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок
при оформлении ответов на тестировании.
Тестовые задания репетиционного тестирования соответствуют требованиям Спецификации
тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2021 г.
Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 г., а также учителям и преподавателям.

История Беларуси. Репетиционное тестирование – 2021

 

История Беларуси. Репетиционное тестирование – 2021 / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2021. — 25 с., [2] л. цв. ил.
ISBN 978-985-24-0266-8.
Сборник содержит тестовые задания по истории Беларуси, предложенные абитуриентам при проведении II этапа репетиционного тестирования 2020/21 учебного года. Ко всем заданиям даны ответы
и комментарии по их выполнению. В издание включены образцы бланка ответов, использование
которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при
оформлении ответов на тестировании.
Тестовые задания репетиционного тестирования соответствуют требованиям Спецификации
тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2021 г.
Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 г., а также учителям и преподавателям.

Обществоведение. Репетиционное тестирование — 2021

 

Обществоведение. Репетиционное тестирование — 2021 / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2021. — 29 с., [2] л. цв. ил.
ISBN 978-985-24-0265-1.
Сборник содержит тестовые задания по обществоведению, предложенные абитуриентам при
проведении II этапа репетиционного тестирования 2020/21 учебного года. Ко всем заданиям даны
ответы и комментарии по их выполнению. В издание включены образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при
оформлении ответов на тестировании.
Тестовые задания репетиционного тестирования соответствуют требованиям Спецификации
тестов по учебным предметам для проведения централизованного тестирования в 2021 г.
Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 г., а также учителям и преподавателям.

Яндекс.Метрика