бел

Республиканский институт контроля знанийЦэнтралізаванае тэсціраванне — 2018. Беларуская мова.

Цэнтралізаванае тэсціраванне — 2018. Беларуская мова. Рэпетыцыйнае тэсці­раванне / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск : Аверсэв, 2018. — 46 c., [4] арк. каляр. іл.

ISBN 978­985­19­2841­1.

Дапаможнік змяшчае тэставыя заданні па беларускай мове, прапанаваныя абітурыентам пры правядзенні першага і другога этапаў рэпетыцыйнага тэсціравання ў 2017/2018 навучальным годзе. Да ўсіх заданняў дадзены падрабязныя каментарыі і адказы. У выданні прыведзены таксама ўзоры бланка адказаў, выкарыстанне якіх дапаможа набыць навыкі запаўнення бланка і пазбегнуць тэхнічных памылак пры афармленні адказаў на цэнтралізаваным тэсціраванні.

Рэкамендуецца вучням старшых класаў, абітурыентам для самастойнай падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання 2018 года, а таксама настаўнікам і выкладчыкам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Централизованное тестирование — 2018. Русский язык.

Централизованное тестирование — 2018. Русский язык. Репетиционное тестирование / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2018. — 47 c., [4] л. цв. ил.

ISBN 978­985­19­2840­4.

Пособие содержит тестовые задания по русскому языку, предложенные абитуриентам при проведении первого и второго этапов репетиционного тестирования в 2017/2018 учебном году. Ко всем заданиям даны подробные комментарии и ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на централизованном тестировании.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2018 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Централизованное тестирование — 2018. Математика.

Централизованное тестирование — 2018. Математика. Репетиционное тестирование / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2018. — 47 c., [4] л. цв. ил. : ил.

ISBN 978­985­19­2839­8.

Пособие содержит тестовые задания по математике, предложенные абитуриентам при проведении первого и второго этапов репетиционного тестирования в 2017/2018 учебном году. Ко всем заданиям даны подробные комментарии и ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на централизованном тестировании.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2018 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Централизованное тестирование — 2018. Английский язык.

Централизованное тестирование — 2018. Английский язык. Репетиционное тестирование / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2018. — 46 c., [4] л. цв. ил.

ISBN 978­985­19­2842­8.

Пособие содержит тестовые задания по английскому языку, предложенные абитуриентам при проведении первого и второго этапов репетиционного тестирования в 2017/2018 учебном году. Ко всем заданиям даны продробные комментарии и ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на централизованном тестировании.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2018 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.


Яндекс.Метрика